Obsługa prawna firm

Oferta skierowania jest do następujących Klientów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora prywatnego (spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności gospodarcze) instytucje państwowe

Oferta skierowania jest do następujących Klientów:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora prywatnego (spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności gospodarcze)
 • instytucje państwowe (urzędy, ministerstwa, departamenty)
 • instytucje samorządowe (samorządy, szkoły publiczne, państwowe zakłady pracy)
 • organizacje rządowe, pozarządowe (spółdzielnie, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pożytku publicznego, fundacje, partie polityczne)
 • Klienci indywidualni o potrzebach biznesowych (politycy, aktorzy, piosenkarze)

Oferta Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.spośród innych ofert dostępnych na rynku usług prawnych wyróżniają następujące elementy:

 • niestandardowe podejście do biznesu Klienta poprzez ustawiczne definiowanie jego potrzeb w kontekście bezpieczeństwa prawnego
 • dywersyfikacja ryzyka biznesowego i transfer odpowiedzialności prawnej na podmioty zewnętrzne
 • bardzo szeroki wachlarz usług prawnych w zdiagnozowanym obszarze działalności Klienta (każda dziedzina prawa)
 • wydłużony czas dostępu do usługi prawnej (nawet w trybie całodobowym)
 • możliwość współpracy w każdym miejscu w Polsce
 • wysoka jakość usług poprzez gwarancję obsługi wyłącznie przez doświadczonych prawników posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe
 • możliwość wsparcia kadry Klienta poprzez szkolenia specjalistyczne z wybranych dziedzin prawa
 • możliwość współpracy w obszarach pozaprawnych (zarządzanie, marketing, finanse)

 

Zakres Naszych usług obejmuje następujące pola działalności:

 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstwa – obsługa stacjonarna lub zdalna
 • Prowadzenie spraw pracowniczych i HR (także postępowania sądowe)
 • Pełna obsługa kontrahentów handlowych, w tym opiniowanie prawne, audyty merytoryczne, negocjacje handlowe umów z kontrahentami
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością wobec organów administracji państwowej  i samorządowej
 • Pełna obsługa nieruchomości  i inwestycji oraz inwestycji o charakterze budowlanym
 • Obsługa zamówień publicznych, udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych
 • Obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie sądowym
 • Pełna obsługa sporów sądowych, reprezentacje przed polskimi sądowymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej
 • Szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa
 • Inne usługi pozaprawne, zależne od potrzeb Klienta